בית יעקב לוין בשד־ רוטשילד ‭,46‬ שנבנה עבור אמריקאי אמיד ב־‭.1924‬ מהבתים היפים של מגידוביץ בתל אביב.