משה חיים שפירא, שר העלייה, יוצא מהשער. מאחוריו נראה בחלקו, ח"כ מרדכי נורוק מהחזית הדתית המאוחרת