מזנון הכנסת, במרכז (בחליפה אפורה) עומד המשורר וחבר הכנסת מטעם חירות, אורי צבי גרינברג