טרופי ב"צ דינבורג (דינור‭,(‬ ח"כ מטעם מפא"י ולימים שר החינוך (במרכז, מפנה ראשו‭.(‬ לידו ח"כ מן הסיעה הערביו