משרד ראש הממשלה בקריה בתל אביב, שבו נערכו חלק מהישיבות החשובות. אף כשעברו משרדי הממשלה לירושלים, קיים ראש הממשלה ושר הביטחון בן גוריון את דיוניו בבניין זה, בעת ששהה בתל אביב. בתמונה ו הנשיא חיים וייצמן ורעייתו בביקורם במקום, מתקבלים במסדר כבוד. 17 באוקטובר 948ו