מלון 'סן רמו' סמוך לקולנוע 'קסם/ שהועמד לרשות אנשי הכנסת הראשונה