דוד בן גוריון נושא דברים בישיבת הכנסת הראשונה בתל אביב, ‭.1949‬ מאחורי בן גוריון מ"מ יו"ר הכנסת נחום ניר־רפאלקס (מימין) וסגן היו"ר יוסף בורג (משמאל)