ישיבת הכנסת הראשונה בבניין קולנוע 'קסם/ שלחוף ימה של תל אביב, בו פעלה למעלה מתשעה חודשים, עד שעברה לירושלים