אליעזר קפלן ודוד הורוביץ (מימין) בכניסה לבית קרן קימת