אנשי ביטחון מאבטחים את ישיבת מועצת העם בבית קרן קימת