בית קרן קימת ברח' צבי הרמן שפירא בתל אביב, שבו התכנסה מועצת העם (שנקראה מיום קום המדינה מועצת המדינה הזמנית‭.(‬ כאן גובש בין השאר נוסח מגילת העצמאות והוחלט על שם המדינה — ישראל. שלט בכניסה לבניין מצביע על חשיבות המקום (למטה)