לוח ‭:2‬ אוכלוסיית תל אביב-יפו ‭2009-1948‬ (באלפים) מקור: שנתון סטטיסטי לישראל ‭,2010‬ מסי ‭,61‬ לוח ‭2.15‬