לוח ‭:1‬ אוכלוסיית מטרופולין תל אביב- יפו ‭(2009)‬ (באלפים) מקור; שנתון סטטיסטי לישראל ‭,2010‬ מס' ‭,61‬ לוח ‭2.16‬