הירקון, שבע הטחנות והכפר הערבי גירישה (היום בתחומי רמת גן‭.(‬ במרכז - עגלונים יהודים מובילים חצץ שנכרה בירקון. צילום משלהי שנות ה־20