יפו והשכונות הראשונות של תל אביב, בצילום אוויר של הטייסת הגרמנית. ‭.1917‬ משמאל נראית יפו ולאורך הים שכונת מנשיה. מתחתה משמאל - נווה צדק ומתחתה תל אביב עם שדרות רוטשילד במרכז וגימנסיה הרצליה מימין