יפו וסביבתה בצילום אוויר של חיל האוויר הגרמני מ־‭.1917‬ נראים הנמל וחוף הים, מנשיה מימין, והעיר יפו המצטיינת בגורלה המשתרעת דרומה. במרכז שדרות גימאל פחה והדרך המוליכה לירושלים