האזור שמצפון ליפו, מנשיה ותל אביב, בצילום אוויר משנות ה־‭.1 :30‬ נווה צדק; ‭.2‬ בית הכנסת הגדול; ‭.3‬ נווה שלום‭.4 -,‬ קהילת יעקב; ‭.5‬ מנשיה; ‭.6‬ מלון; ‭.7‬ מלון שולמית; ‭.8‬ בית חרושת; ‭.9‬ ביידס‭.10 ;'‬ בית אמזלג; 1 ו. בתי פיינגולד; 2ו.הדסה; ‭.13‬ מלון בלה ויסטה; ‭.14‬ חוף בלה ויסטה‭.15 ,-‬ חארט אל־טאוק‭,-‬ ‭.16‬ שרתה‭.17 ,-‬ רמת גן‭.18 ,-‬ בני ברק; ‭.19‬ שוק הכרמל; ‭.20‬ ברם התימנים; ‭.21‬ שער ציון‭.22 ,-‬ יפה נוף; ‭.23‬ חוף יפה נוף; ‭.24‬ שמרלינג; ‭.25‬ מסגד חסן בק; ‭.26‬ גן פסקאל; ‭.27‬ ח