המע"ר שהתפתח החל משנות השבעים ברח' שאול המלך, שרונה והקריה. בתמונה: ימרכז גולדה' וסביבתו