ישן וחרש בתל אביב; מנשיה הנבנית לתלפיות ושרידי שכונת שבזי הנידונה להריסה