מגדל שלום בבניינו. 1960 בערך. מ<נז הקמתו הוקמו מגדלים רבים נוספים, בעיקר בשלושת גלעיני המע"ר של העיר, ושינו nx קו הרקיע שלה