תל אביב כעיר מטרופולינית 2011-1949

יוסי גולדברג בשנת , 1934 במלאות 25 שנה לעיר העברית הראשונה , שזה עתה הוכרה רשמית כעיר על ידי ממשלת המנדט , פרש ראש העיר מאיר דיזנגוף את חזונו לגבי תל אביב בשנת היובל . כל מושבות יהודה , החל מן הנגב וגמור בצפון , תתאחדנה והיו לשטח יהודי עם יישוב מעורב : ערים , כפרים , פרדסים ושדות ; אזורים מיוחדים יקבעו לתעשייה ולכל מלאכת מחשבת ; נמל יפו ייבנה וישתרע עד אשד הירקון ונמל עזר יבנה בקיסריה . קווי מסילת הברזל ודרכי כביש יעברו בכל השטח של תל אביב הגדולה ופניהם מכוונים אל הים - אל הנמלים . והיה באחרית הימים ... שורה שלמה של בתי ספר גבוהים לכל ענפי המדע והאמ נות ... נחוץ אפוא , שארץ ישראל תהיה כמו שוויץ , ארץ של בתי-ספר גבוהים בשביל כלל צעירי ישראל וגם בשביל בני ארצות המזרח שאינם יהודים . הסטודנטים אשר יגמרו את לימודיהם בבתי ספרנו יהיו חלוצי ההשכלה והתרבות בשביל כל המזרח המתעורר מתרדמתו , כי מרכז הכובד של הציביליזציה עתיד לעבור מן המערב אל המזרח . בתוך שורת בתי הספר הגבוהים העתידים להיווסף בארץ ישראל תתפוס תל אביב בלי ספק מקום חשוב מאד . דיזנגוף הבין כבר לפני 75 שנה את העתיד הצפוי לתל אביב , כ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל