5ל. תל אביב בצילום אוויר משנות ה־90 (כיום חל איסור לצלם צילומי אוויר של מקומות מאוכלסים)