‭.13‬ תל אביב בתצלום אוויר משנות ה־‭.90‬ לאורך החוף מלמטה למעלה נראית מנשיה, ובהמשך בתי המלון של תל אביב לאורך החוף. במרכז מופיעה המרינה ובהמשך גן העצמאות בין מלונות הילטון ושרתון. למעלה נמל תל אביב. למטה במרכז נראה בחלקו בית הקברות טרומפלדור ובהמשך במרכז כיכר דיזנגוף, בהמשך מימין - כיכר מלכי ישראל ובניין העירייה