‭.11‬ גימנסיה הרצליה, זמן קצר לאחר דונוכתה, ורחי הרצל. ‭.1911‬ הצלם: אברהם סוסקין. אוסף ד"ר ירמיהו רימון (סדרת האחים אליהו)