‭.6‬ אבנך ונבנית: אנדרטת המייסדים, שהוקמה ב־949ו במלאת ארבעים שנה לתל אביב (תקריב‭.(‬ בתבליט, מעשה ידי אהרון פריבר, מתוארים אבני דרך בקורות העיר: השממה (למטה‭:(‬ כיבוש החולות ומלאכת הבניין והשקמה המפורסמת (מימין‭;(‬ גימנסיה הרצליה ומגדל המים‭-,‬ למעלה: כיכר דיזנגוף, הבימה והיכל העצמאות (משמאל‭,(‬ והעיר הבנויה לתלפיות (בקטע המוצל - למעלה)