‭.2‬ יפו וסביבתה במפת הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל מ־878ו. בולטים שטחי הפרדסים והבוסתנים סביב יפו, היישובים הערביים ובהם סומייל ושיח' מוניס מצפון, אזור ומקווה ישראל מדרום והמושבה הטמפלרית שרונה. על החולות וסביבתן מצפון קמה לימים תל אביב