‭.20‬ בית אסיה, בניין י.ב.מ. וגורדי שחקים ברקע, מרכז תרבותי ועסקי שהתפתח בצפוךמזרח תל אביב בעשורים האחרונים