‭.8‬ רחי הרצל, אזור אחוזת בית וחלק מהמרכז המסחרי שמדרומה בצילום ממגדל שלום דרומה. יוני 983 ו