‭.4‬ תל קמילה, מהאתרים הארכאולוגים הבולטים בתל אביב. צילום אוויר במבט דרומה. התל משולב במוזיאון ארץ ישראל, שכמה מבנייניו, ובהם הפלנטריום, נראים בשולי התמונה למטה מימין