ו. איגרת ברבה לשנה החדשה שהודפסה בניו יורק 912ו, כנראה תמונת הצבע הראשונה של אחוזת בית