בניין מגדל האופרה. בניין מגורים מודרני, מהיקרים בתל אביב, בקצה רה' אלנבי