עבודות בניין באחוזת בית, בידי פועלים יהודים מבני עדות המזרח ופועלים ערבים. תר"ע‭910/‬ו