ראשיתה של תל אביב; השכונות הראשונות מחוץ לחומות יפו. השטחים הכהים שייכים ברובם לבוסתנים ולפרדסים