פתח דבר

אלישע אפרת מלאת מאה שנה ( ויותר ( ... לייסודה של תל אביב , העיר העברית הראשונה , היא אירוע יוצא דופן בתולדות המדינה . דומה , שבתולדות ההתיישבות בארץ אין עוד מקום שזכה לכל כך הרבה דברי שבה וקילוסין , אף שלא אחת נשמעו גם דברי הסתייגות וביקורת באשר לעוצמתה והתפתחותה החריגים , כ'עיר מדינה / על חשבון הפריפריה . באידיאולוגיה הציונית נדחקה העיר לשוליים , מכיוון שלא תאמה את ערכיה . הרעיון הציוני כלל , מעבר לשיבת היהודים למולדתם והקמת מדינה , את 'השיבה לקרקע , ' לטבע ולעבודת האדמה . זאת , במקום הפרנסות המסורתיות של היהודים בגולה , כגון מסחר , תיווך , עיסוק אקדמי ומקצועות ה'צווארון הלבן , ' שהתרכזו ברובן בערים . עם זאת , ההתיישבות העירונית לצד ההתיישבות הכפרית הייתה חיונית , אף שהתנועה הציונית עשתה רק מעט למימושה . בשנת 1909 הוקמה 'אחוזת בית' כגרעין ראשון לתל אביב . צעד זה , עם כל חשיבותו ההיסטורית , נבע בראש ובראשונה מן הצורך של יהודי יפו להקים שכונת מגורים נוחה ומסודרת ובעלת צביון אירופי , לנוכח הצפיפות ותנאי התברואה הירודים ששררו ביפו . השכונה החדשה נבנתה על פי רעיון פרוור הגנים המערב אירופי ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל