101 שנים לתל אביב העיר העברית הראשונה

101 שנים לתל אביב אריאל 190-1 89 שנה עשרים ותשע פברואר / 2012 שבט תשע"ב עריכה לשונית , התוויה ועיצוב : אלי שילר ביצוע גרפי : חנה עטיה 1 i 3 n mD מופק בסיוע קרן קימת לישראל , המחלקה לתולדות הציונות וההתיישבות  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל