תפקידן הליטורגי של בוכות המזון המפרטות

אבי שמידמן א בקטעי הגניזה הקהירית טמונות העתקות רבות של ברכות מזון מפויטות , פיוטים * מאמר זה הוא נוסת מורחב של הרצאה אשר נשאתי בקונגרס העולמי למדעי היהדות ( קיץ תשס " ה . ( ההערות שהושמעו בעקבות ההרצאה תרמו רבות לצורתו הסופית של המחקר הנוכחי . על כך יעמדו על הברכה ד " ר אורי ארליך , פרופ ' משה ברנשטיין , מר יהושע גרנט , פרופ ' יוסף יהלום , פרופ' רות לנגר , מר צבי נוביק , פרופ ' עזרא פליישר , גב ' ורד רזיאל קרצימר , פרופ ' שלמה קלמן ר » ף , דייר מיכאל רנד וגב ' קשת שובל . כמו כן , ברצוני להודות לשופט האנונימי על הקריאה הקפדנית וההערות המאלפות . בבסיס המאמר עומד קורפוס של למעלה ממאתיים קטעי גניזה הכוללים העתקות של ברכות מזון מפויטות . את הקורפוס המלא אני מהדיר כחלק מעבודה לשם קבלת התואר דוקטור באוניברסיטת בר אילן , בהנחייתו של פרופ' אפרים חזן . רוב כתבי היד בקורפוס זה אותרו במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה שעל יד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מיסודו של פרופ' עזרא פליישר . העיון בכתבי היד נעשה במכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בגבעת רם . ואלה הקיצורים הביבל...  אל הספר
מכון בן-צבי