קראי מדמשק מן המאה הי"ג על זקני לשון הקודש

יוסף יהלום א . ושימות זקני לשון הקודש הרשימה המפורסמת של זקני לשון הקודש וחיבוריהם הייתה בוודאי בעיניו של ר ' אברהם אבן עזרא מעין הצהרת נאמנות לחכמי הלשון קודמיו שיצרו בעיקר בערבית , ואשר בחיבוריהם השתמש לצורך החיבור העברי שלו , ספר מאזנים . הספר נכתב ברומא בשנת , 1140 כאשר שהה המחבר בתחנה הראשונה של נדודיו בקרב קהילות אירופה שהערבית לא הייתה לשונם . בסוף הרשימה הוא אף מציין במפורש עבור קהלו האיטלקי , דובר העברית : 'וכל אלה הספרים הם בלשון ההגריאים ( ערבית ) לבד מהמחברות ( המילון הנודע , מחברת מנחם ) והשירה ' ) אתן לאלי עז' על הלשון העברית לגבירול ) והאגרון ( מילונו של סעדיה גאון בנוסחו הראשון . ' ( מסתבר שהצגת גדולי המקצוע הייתה לאופנה מסוימת בפתיחת ספרי דקדוק . בראש העתקה של ספרי ר ' יהודה חיוג ' בתרגום ר ' משה אבן ג'יקטילה שנעשתה בקושטא בשנת , 1600 מביא חזקיה רומאן : 'זכרון הספרים אשר חברו המדקדקים בדקדוק הלשון העברי מזמן ר' יהודה חיוג' בעל הספר עד הנה משך שבע מאות ושלשים שנה . ' חלקה הראשון של הרשימה מבוסס על רשימת זקני לשון הקודש של ר ' אברהם אבן עזרא , הפותחת בסעדיה גאון , ראש המ...  אל הספר
מכון בן-צבי