מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

חגי בן שמאי אוספי פירקוביץ ומידע על קראי מצרים במאה הט " ז מיום שהצצתי באוספי פירקוביץ ' ונפגעתי , הגעתי לכלל דעה שאין לנקוט בפרסומים מן האוספים הללו בדרך של 'בחירת הצימוקים , ' כפי שמקובל למדי בחקר גניזות אחרות . דווקא על שום ממדיהם הגדולים יש להזדרז ולקטלג אוספים אלה באופן יסודי בהקדם האפשרי , כדי שתעמוד לרשות החוקרים תמונה מלאה של החומר המצוי בהם . בכל פעם שנקרית לידי מציאה מעניינת באוספים אלה , והיא נקרית כמעט בכל פעם שאני מחפש בהם דבר מה מוכר , אני משתכנע בנחיצותו החיונית של הקטלוג השיטתי של האוספים הללו . בדברי אני מתכוון בעיקר לסדרות כתבי היד בערבית יהודית שבאוספי פירקוביץ ' , המכילות למעלה מתשעת אלפים פריטים , אבל הדברים נכונים לגבי כל האוספים שברוסיה . על כן כל מה שאני מפרסם כאן אינו אלא בבחינת נותן טעם וגירוי להתאמץ בעבודת הקטלוג . במיוחד מתכוון אני להצביע על חשיבות הקטלוג של החומר התיעודי הרב שיש בסדרות הערביות של האוספים . אמנם משקלו היחסי של חומר זה קטן מאשר באוספים הנובעים מגניזת בית הכנסת בן עזרא , וייתכן שהטעם לזה נעוץ באופייה השונה של הגניזה שהייתה בבית הכנסת הקראי בקה...  אל הספר
מכון בן-צבי