מפתח פסוקים מהברית החדשה

מתי ב : , 2 עמ' 137 יוחנן טי : , 26 עמ' 87 האיגרת אל הגלטיים ד : , 25-24 עמ' 106 הע' 62 חזון יוחנן ח : , 44 עמ' 32 הע' 7  אל הספר
מוסד ביאליק