מפתח שמות ומונחים

מילים ערביות הפותחות בתווית היידוע "אל" ומילים עבריות הפותחות בה"א הידיעה מובאות במפתח לפי צורתן הלא מיודעת . כך למשל יובא "אלקרקסאני" כאילו היה כתוב "קרקסאני" בין הערכים הפותחים באות '' . "ק שמות חיבורים המופיעים בביבליוגרפיה לא הוכנסו למפתח . יש לחפשם לפי שם המחבר . אבו אלברכאת הבת אללה , ראה הבת אללה אבו אלברכאת אבו ד'ר 28 אבו הרירה 132 אבו יוסף 157 אבו כת'יר מטבריה ( מורהו של רס"ג ) 130 הע' 24 אבו אלמנג'א בן שעיה , אבו אלמנג'א היהודי ראה בן שעיה , אבו אלמנג'א אבו אלפדא 91 הע' 140-139 19 140 הע' 53 האבות , אבות האומה 119 52 44 137 אבל , א' 144 הע' 2 האבן השחורה ( בכעבה ) 106-105 ראה גם כעבה אבן אבי טאלב , עלי 74 הע' 41 169 161 ראה גם וצי אבן אבראהים , אלקאסם 63 הע' 6 אבן אופא , נעמאן 72 הע' 35 אבן אסחאק 87 אבן אסחאק , חנין 130 הע' 24 אבן אלאת'יר 65 הע' 67 14 אבן ברון 160 הע' 14 אבן ג'ביר , סעיד 72 הע' 35 אבן גבירול 162 הע' 22 אבן אלג'וזי 90 90 הע' 95 12 הע'  אל הספר
מוסד ביאליק