נספח על ידיעת הקוראן בקרב היהודים ועל יחסם אליו

הפילוסוף היהודי אבן כמונה ( נפטר בשנת ( 1285 אומר בחיבורו תנקיח אלאבחאת' ללמלל אלת'לאת : ' היהודים יכולים לומר : לו היו הלא יהודים מעורבים עמנו כפי שאנו מעורבים בין המוסלמים , היתה ( אמונתנו בנצחיותה של התורה ) בהכרח ידועה ( להם . ( אך קשריהם של המוסלמים עם היהודים אינם מחייבים בהכרח ( את המוסלמי ) להעמיק עיון במה ( שהיהודים ) מקבלים כאמת , במיוחד מאחר שנמנע מן היהודים להכריז ברבים על אמונתם וספריהם כתובים בלשון שאין המוסלמי מבינה . קשרי הגומלין שבין המיעוט לרוב משפיעים בדרכים שונות על אלה ועל אלה . הלא ברור שכאשר מיעוט בעל ייחוד לשוני מצוי בקשר עם רוב בעל לשון אחרת , לומד המיעוט את שפתו של הרוב בעוד שהרוב איננו לומד את לשון המיעוט או , במקרה הטוב יותר , לומד אותה מאוחר יותר . זאת ועוד : למרות הקשרים הרבים שבין חלק הארי של היהודים לבין המוסלמים , יהודים רבים אינם מכירים את יסודות האסלאם הידועים להמון ( המוסלמי ) הפשוט , שלא לומר לשכבת המשכילים שלהם . על אחת כמה וכמה שמצב דומה ישרור בצד המוסלמי , או —למצער—ששני הצדדים ישוו בעניין זה ( של הבורות באשר לצד האחר ) . בספר זה ניסיתי להציג מה ...  אל הספר
מוסד ביאליק