פרק חמישי הסופרים המוסלמים ובעיית התרגומים הערביים של המקרא

תולדות תרגום המקרא לערבית עדיין לא נכתבו , אף שהרבה חוקרים כבר עסקו במהלך השנים בצדדים שונים של סוגיה זו , וניתחו חזור ונתח את פרטי המידע המצויים בספרות הערבית באשר לתרגומי 1 המקרא לערבית מן העברית , הסורית , היוונית , הקופטית או הלטינית . להלן אני מבקשת לעסוק רק בכמה בחינות של הנושא , שלא זכו לתשומת לב מתאימה ושיש בהן כרי לקדם את המחקר בתחום זה ואולי אף לסייע בביטול הנחות אחדות בלתי מבוססות שקנו להן בו שביתה , כגון הקביעה שהושמעה גם לאחרונה כאילו היתה לסופרים המוסלמים הקדומים "גישה ישירה להכרת המקרא ופירושיו באמצעות שפע של תרגומים שהופצו בידי בעלי חנויות ומוכרי 2 ספרים" . ככלל השאלה המעסיקה אותי כאן היא האם הכירו הסופרים המוסלמים את המקרא בתרגום ערבי , ועל כן אזכיר תרגומים יהודיים ונוצריים של המקרא לערבית רק במידה שהם נוגעים לשאלה זו . הנקודה החשובה ביותר שיש להעלות בהקשר זה היא , ככל הנראה , עובדה הידועה רק במעט : הספרות המוסלמית אודות מעשי הנביאים " ) קצץ אלאנביא — ( " ספרות העושה שימוש נרחב בחומרים . 1 מרבית החומר והביבליוגרפיה הנוגעים לענייננו מופיע אצל גראף , ספרות נוצרית . ראה ג...  אל הספר
מוסד ביאליק