פרק רביעי פרשנות המקרא המוסלמית — הנבואות על הופעת מוחמד והאסלאם

הפרשנות המקראית המוסלמית כבר הוזכרה לעיל ( פרק ב ) כאחת הדרכים להבעת הטיעונים המוסלמיים נגד המקרא . על פי הסופרים המוסלמים מנבאים כמה מן הפסוקים שבמקרא , אם מבינים אותם נכונה , את בואו של מוחמד ואת עליית האסלאם כהתגלות האחרונה והאמיתית של האלוהים לבני האדם . ביסוד הדברים עומדת ההנחה , שהפסוקים המתבארים בדרך זו מקורם בתורה ה"אמיתית" ובדרך פלא ניצלו מזיוף . לדעתם של הפרשנים המוסלמים ייתכן שבשל תוכנם המעורפל והסמוי ניצלו פסוקים אלה משיבוש ויש לגלות את המסר האסלאמי הגלום בהם במאמץ פרשני מיוחד . כמה חוקרים הזכירו ספרות פרשנית זו או אחדות מדוגמאותיה המפורסמות , ' אולם היקפה המלא נותר במידה מרובה בלתי מוכר , אף שספרות זו קשורה קשר הדוק גם בנושא החשוב והסבוך של תולדות התרגומים הערביים למקרא . היא גם כלי עזר חיוני והכרחי לשם הבנת הפרשנות היהודית של ימי הביניים , אשר מגיבה עליה פעמים רבות באורח מפורש או סמוי . יתר על כן : מחקר הספרות הפרשנית המוסלמית למקרא —דבר שנקל לעשותו כיום מאשר במאה שעברה — עשוי להתגלות כבעל חשיבות גם להערכת הנסיונות המחקריים הנעשים בימינו להסתכל בראייה חדשה על ראשית תולדות...  אל הספר
מוסד ביאליק