פרק שלישי עזרא — עזיר גלגולו של מוטיב פולמוסי

כפי שראינו , לעזרא הסופר נודע תפקיד חשוב הן בפולמוס המוסלמי של ימי הביניים נגד המקרא והן בביקורת המקרא שבספרות הקדם מוסלמית ובמחקר החדיש . בהקשר הראשון , תפקידו של עזרא הוא בדרך כלל שלילי ; הוא מוצג שם כמי שזייף במכוון את נוסחם של כתבי הקודש . בהקשר השני —ובמיוחד באירופה , בקרב חוקרי המקרא של העת החדשה —קנה לו עזרא מעמד חיובי , כמי שקבע וביצר את הקנון המקראי וכמי ששימר את נוסחו . יחד עם זאת , תפקידים מנוגדים אלה המיוחסים לעזרא מתחלפים לעיתים זה בזה : הספרות המוסלמית שמרה גם על דימויו החיובי של עזרא כמי ששיחזר בנאמנות את נוסח המקרא האבוד , בעוד חוקרי מקרא מודרניים הוסיפו לתת מהלכים גם למסורת המאשימה אותו במעשי 1 זיוף . בפרק זה אבקש להוכיח כי האסלאם קיבל את שני דימויו אלה של עזרא מן המקורות שקדמו לו בזמן , מקורות יהודיים , שומרוניים , נוצריים ואנטי נוצריים . עם זאת , דימויו השלילי של עזרא הוא שקנה לעצמו את מעמד הבכורה בספרות המוסלמית של ימי הביניים , בעיקר בשל מפעלו הספרותי של אבן חזם ( נפטר בשנת . ( 1064 אבן חזם היה ככל הנראה אחד הראשונים שצירף יחדיו את דמותו השלילית של עזרא ואת ביקורת...  אל הספר
מוסד ביאליק