הקדמה

בספר זה מבקשת אני לעסוק ביחסם של המוסלמים בימי הביניים אל המקרא ובמידת הכרתם אותו . יש הבדל בין יחסם של הנוצרים אל " הברית הישנה , " המבשרת לפי הבנתם את בואו של ישו , לבין יחסם של המוסלמים אל המקרא . הנוצרים מקדשים את הטכסט המקראי , אך מפרשים אותו בצורה טיפולוגית פריפיגורטיבית , המרמזת על תולדותיו של ישו ועל תורתו , ודוחים את הפרשנות היהודית המבוססת על פשט הכתובים . המוסלמים אמנם מקבלים את התורה כהתגלות של אמת אלוהית , אך אין הם מקדשים את הטכסט , כפי שהוא מצוי בידינו , אלא טוענים שחלו בו במרוצת הדורות שינויים וזיופים . לפיכך מתקיפים הסופרים המוסלמים במישרין את הטכסט המקראי ( ולא רק את דרכי הפרשנות היהודית , כפי שעושים הנוצרים ) במטרה להוכיח שנשמטו ממנו פסוקים או שנוספו לו תוספות רבות מעשה ידי אדם . כמו כן הם טוענים שאין למקרא שרשרת של מסירה מהימנה , כפי שיש לקוראן , ובאופן כללי יותר הם קובעים כי עבר זמנו ופקעה תקפותו . בנושאים אלה עוסקים שלושת הפרקים הראשונים של ספר זה . תוך כדי עיון בטענות אלה ובאחרות נוצרה מעין ביקורת מקרא מוסלמית ימי ביניימית ( זו עסקה גם בברית החדשה , אך לא נעסוק ב...  אל הספר
מוסד ביאליק