תוכן העניינים

רשימת הקיצורים לכתבי העת 8 הקדמה 9 פרק ראשון : מבוא 13 פרק שני : הטענות המוסלמיות נגד המקרא 30 פרק שלישי : עזרא — עזיו , גלגולו של מוטיב פולמוסי 61 . פרק רביעי : פרשנות המקרא המוסלמית הנבואות על הודעת מוחמד והאסלאם 85 ... פרק חמישי : הסופרים המוסלמים ובעיית התרגומים הערביים של המקרא 123 פרק שישי : סיכום — משלהי ימי הביניים לראשית ביקורת המקרא החדישה 143 נספח : על ידיעת הקוראן בקרב היהודים ועל יחסם אליו 156 קיצורים ביבליוגרפיים 173 מפתחות מפתח שמות ומונחים 220 מפתח פסוקי המקרא 248 מפתח ספרות חז"ל 251 מפתח פסוקים מהברית החדשה 252 מפתח הפרקים ופסוקי הקוראן 253  אל הספר
מוסד ביאליק