עולמות שזורים ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים

חוה לערוס - י פה חוה ל צרוס יפה עולמות שזורים ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים חוה לצרוס יפה עולמות שזורים ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים תרגום מאנגלית אביגדור שנאן מוסד ביאליק ירושלים Hava Lazarus- Yafeh Intertwined Worlds Medieval Islam and Bible Criticism First published in English by Princeton University Press , 1992  אל הספר
מוסד ביאליק