מפתח שמות

ר' אבהו 61 אבן וורגה 8 אברבנאל , ר' יצחק 8 אברהם אבינו 88 84 82 81 67 59 אברמוביץ , שלום יעקב ( ראה מנדלי מוכר ספרים ) אורלב , אורי 21 אושקןה , שמואל 9 איוב 29 אייכמן , אדולף 142 20 אלטר , רוברט ( אורי ) 215 210 171 10 אלכסנדר השני ( הצאר הרוסי ) 100 99 ר' אלעזר 63 אלתרמן , נתן 219 218 152 אנטיוכוס , VI 'אפיפנס' 47 אנליל 26 25 אספסיאנוס 66 אפלפלד , אהרן 137 134 21 20-19 18 9 224 219-216 200-173 142 138 אשר ( צייר בלגי ) 60 בארון , סאלו ר 202 7 כובר , שלמה 103 ביאליק , חיים נחמן 108 103 18 17 16 160 147 146 141 134-123 115-114 218 217 177 בית סלווקוס 47 בית תלמי 47 בן בתירא , ר' יהודה 61 בן גוריון , דוד 201  אל הספר
מוסד ביאליק