קראו בכותר - חורבן : תגובות בספרות העברית על אסונות לאומיים