פרק שביעי הנטל המביך

אי אפשר להגזים כלל בחשיבותו של משפט אייכמן לתרבות הישראלית . במפנה שהתרחש בראשית שנות השישים , מן הממלכתיות של בן גוריון אל תרבות אזרחית ישראלית שלא תפסה את מדינת ישראל כחידוש רדיקלי לעומת העבר היהודי המידי , נודעה לשינוי העמדה כלפי השואה משמעות מכרעת . בהיערכות מחדש הזאת היה משפט אייכמן לא רק ציון דרך כרונולוגי אלא גם גורם שהניע את התהליך . יום יום , במשך שבעה חודשים ( בין מרס לספטמבר בשנת , ( 1961 באולם הגדול ביותר בירושלים , בפני קהל של עיתונאים מקומיים ונציגי העיתונות הבינלאומית , נערך ניתוח שיטתי של פרשת השמדת יהדות אירופה . היו אך מעט גילויים חדשים במשפט ; המידע שהועלה בעדויות היה רשום בזיכרונות שפורסמו ובמחקרים , בארכיונים ובמוזאונים . אף על פי כן , היתה במשפט עוצמה של גילוי מחשמל . אשר לעשרות אלפי המסמכים שנגעו לשואה , כותב חיים גורי : אך כאשר עבר החומר הזה אל שולחן התביעה והיה לחלק מכתב האישום , כאשר פרצו המיסמכים האלה מדממת הארכיונים , רומה היה כי כעת הם מדברים בפעם הראשונה [ ... ] חלה בהם אותה תמורה המתחוללת בדברים היוצאים מן הכוח אל הפועל , ותהליך זה שיחרר אנרגיה עצומה של '...  אל הספר
מוסד ביאליק